retur

Bua 1:20, 21, 22

Areal: 2 ha, varav 1,75 åker

Bua 1924. farbror John, Farfar Joel och farbror Olof

 

       Avstyckades 1913 från Bua 1:7 och 1:8. Bolaget hade köpt in dessa hemman för att

       försäkra sig om graniten. Jorden såldes till stenhuggarna. det var farfar, Adel i Sjöhagen och

       Oskar Matsson, farmors bror som köpte torpet Fridhem.

       Mina farföräldrar Joel och Hilma Holm förvärvade marken genom en bytesaffär,

       fastigheten Dalarne nr 1 under Håle Nedergård togs som likvid. Köpesumman var

       kr 2.000:- med tillträde den 14 mars 1914. Priset per kvm låg på c.a 12 öre.

       2007 säljs utmark, i stort sett värdelös, till sommarboende för 250:- per kvm. En fantastisk

       värdestegring.

       För att finansiera byggandet av bostadshuset fick man sälja det nyuppförda huset till bolaget,

       för en summa av kr 1.000:-.

       Ett ganska hårt avtal skrevs.        / SE KÖPEBREF/

            

        Hur gick det sedan? Som tidigare nämnts kom nedgången inom stenindustrin

        samt depressionen på trettiotalet med arbetslöshet som följd. Att betala av lånet på åtta år

        höll inte. Farfar betalade av lånet tills långt in på trettiotalet. Så sent som i november 1939

        hade man en avbetalningsskuld till Bolaget om kr 162:10.

         Detta förfarande var vanligt inom stenindustrin. Kontrakten mellan arbetstagare

        och Kullgrens änka på Malmön var nog hårdare. 1930 fick man lagfart på fastigheten.

        / GÅ TILL LAGFART/

 

Dalarne nr 1, som lämnades i byte