RETUR

 

 

       

Husbehovsfisket

 


    

 

Vi hade en eka nere som en del säger vid Ekestödet.

John köpte denna i tidigt 30-tal. Byggd på Orust.

Fraktades med s/s Grebbestad till Tullboden.


Man fiskade till husbehov. På den tiden var det gott om

fisk i fjorden.

Ute vid Bredvik var det ibland en hel armada av ekor

och jollar som fiskade bottenfisk.

En söndagsmorgon dörjde pappa makrill. Han rodde ut

till Brandskären. Fångsten blev  god, en hel back med

makrill.

       Under krigsåren var fisket ett välkommet tillskott på matsedeln. På bilden ser vi grannen

      Johan Bernhard Johansson. Johan Bernhard var bonde,  men  också hängiven fiskare.