Hönseriet

Farbror John, som hade varit sjuklig i TBC, orkade inte att arbeta i berget. Han blev smittad i värnplikten.

Låg på Garnisionssjukhuset på Skeppsholmen i ett år. Sedan följde flera sanatorievistelser.

TBCn utvecklade en sammanväxt i ryggraden, en blockkota. Uppbar en livränta som fastställdes 1939 till kr 225:-/ år.

  Farfar tyckte att han skulle satsa på handelsträdgård, det blev hönseri i stället. John

  studerade per korresponens för att förbereda sig i ämnet. Redan 1927 startade han en hönserirörelse. Två hönshus uppfördes. Dessa var specialistritade och anpassade för dåtidens krav. Det var höns av typ Whithe Leghorn som avlades. John hade 150 höns.

  Mycket spännande att se resultatet när kycklingarna kläcktes. Hundratals små varelser föddes i kläckmaskinen. Tuppkycklingarna såldes som slakt. Ägg levererades till lanthandeln och  privatpersoner.

  Det var ingen som trodde att John skulle kunna bli stenhuggare igen. Han började i berget tillsammans med pappa i slutet av 40-talet. De arbetade ihop i Rörviksbergen i alla år.