Den 31 maj och 1 juni 1916 drabbade Brittiska flottan och tyska högsjöflottan

samman i Skagerackslaget, eller som man nu säger i Jutlandsslaget.

Kanonaden var våldsam, så våldsam att man utefter västkusten hörde ett muller.

Det sägs att fönsterrutorna utefter Jyllänska kusten sprack av lufttrycket.  Det kanske var i samband med att H.M.S Queen Mary exploderade.

 

Det blev historiens största och blodigaste sjöslag, med 8.665 döda, varav från

Tyskland 2,551.  Britterna förlorade 6.097 i döda, 510 i sårade samt 177 som

tillfångatogs av tyskarna.

 

Engelska armadan omfattade 151 olika fartyg, varav 28 slagskepp.

Engelsmännen  förlorade 3 slagskepp, 3 kryssare samt 8 jagare. Totalt sänktes

115.025 i tonnage.

 

Tyskland förlorade 1 slagkryssare, 1 skepp i dreadnought klassen, 4 lätta kryssare  

samt  5 torpedbåtar. Totalt sänktes 61.180 i tonnage. Tyska flottstyrkan omfat-tade 100  fartyg i olika klasser, varav 16 slagskepp och 61 torpedbåtar.

 

Genom väderförhållandena drev massvis med lik i mot svenska kusten det var i

hundratal . De flöto i sina   korkbälten. En fiskebåt från Grebbestad var tvungen att

lägga in backen, för att undvika att köra in i likflocken.

 

43 kroppar  bärgades under tiden 13 till den 27 juni , på Malmön 3, Kungshamn

14, Askum 13 samt  Tossene 13. De flesta hittades på Sotenäsets kust, endast ett fåtal bärgades till havs. Paul Hammer, besättningsman på en tyskt motortorpedbåt

bärgades 5 svenska mil söder om Hållö.

 

Några  engelsmän rapporterades ha ansiktsskador, sannolikt brännskador.

En av tyskarna hade oreglementsenlig klädsel --- gula skor. En annans stövlar var

genomskjutna.

 

Landsfiskals rapporterna angav noggrant signalament, klädsel samt tillhörigheter.

Tillhörigheterna sändes till respektive konsulat.

 

Bohusläningen skriver: Efter det stora Nordsjöslaget drev liken  i massor in mot 

Bohuskusten. Det kom hela klungor, som legat i månader i vattnet. Liken var

fasansfulla att skåda. Störtsjöar och måsar  hade slitil bort köttet på kropparna,

oftast  var endast benstommen kvarmed håliga ögon och grinande tandrader. De

jordfästes i svenska gravar, vänner och fiender om vartannat. Döden försonade allt.

Bland folket, särskilt i inlandet  började nu spridas en fullkomlig makrillskräck.

Alla trodde att makrillen  levde på lik..........

Tidningen skrev 6 juli: " tanken på de i Nordsjön kringdrivande liken kommer att

påverka aptiten att makrillen helt uteslutes från matsedeln. Rykten spred sig om

förgiftning af makrill" Fiskhandlarna fick ingen avsättning trots bristen på andra

livsmedel. 

Fredrik Nycander ( Nationalskald, född på ÅBY säteri i Tossene) skrev i ett badbrev fån Lysekil:

"- Jag tror inte på likfisk, trots Nordsjöslaget. Du blir hvad du äter. ät fisk och

fågel, Du lätta glada sommarmänniska."

 

På Askums kyrkogård låg 8 tyska samt 5 brittiska marinsoldater begravda. För varje tyskt offer betalades en bärgningspenning som var högre  alltefter tjänstegrad. Att bärga en admiral måste ha varit lönsamt.

 

Sex av Tyskarna kom från S.M.SFraunlobe, två från   S.M.S Wiesbaden.  Alla

identifierade.

 

Av engelsmännen var endast tre identifierade. Övriga endast kända av Gud. En av de oindentifierade hade en dekal på uniformen " tillhör den trådlösa telegrafikåren"

De jordfästes mellan den 20 till 27 juni.

S.M.S Frauenlob

     Kölsträckt:                 1902

 

     Klass:                         Gazellklassen   

                           

     Deplacement:             2.700 ton  

          

     Längd:                        104,4 m   

 

     Bredd:                        12,3 m

 

     Hastighet:                  21,5 knop

 

     Besättning:                281 man (fredsbesättning)  324 krigs

 

     Beväpning                 10 st 10,5 cm kanoner. Ksp samt torpeder

 

     Torpederades den 31 maj.

 324 döda.

 

 

 

S.M.S  Wiesbaden

    Kölsträckt:        i januari 1915

 

    Klass:                lätt kryssare

 

    Deplacement:   6.601 ton. Krigsutrustad

 

    Längd:              145,3 m

 

    Bredd:              13,9 m

 

    Maskin:            Två koleldade pannor drivande två ångturbiner på totalt 

 

                            31.000 hkr

 

    Hastighet:        27,5 knop

 

    Besättning:      474 man i fredstid. 590 i strid.

 

    Beväpning:     15 cm kanoner.

 

    Sänkt efter tungt artilleribeskjutning kl 02.45 den 1 juni 1916.

    589 döda.

Världen är ganska liten: Besökte Uddevalla sjukhus för ett rutiningrepp. Detta gör jag 5 ggr/år, och därmed  blir  man känd av personalen.  Fick frågan vad som hänt sen

sist. Ja inget annat än att jag lagt upp en hemsida.   En sjuksköterska en med

engelsk härkomst blev mycket intresserad. Det visade sig att hans farfarsfar hade

varit ombord på H.M.S Queen Mary och var en av de 1.209 omkomna.

Farfadern hade stridit i El-Alamein. Morfadern hade varit med om D-dagen.

HEMSIDAN                                                       TYSKA SJÖMÄN BEGRAVDA I ASKUM

 

 

 

 

JUTLANDSSLAGET 31 maj - 1 juni 1916

Bland de döda fanns diktaren Johan Kinau, även känd under namnet Gorch Foch. 

Han ligger begravd ute på Stensholmen i Fjällbacka skärgård. Ett skolskepp; Gorch

Fock  bär hans namn. Krigsgravarna på Stensholmen är en av de få som ej är flyttade till Kviberg. Här ligger Britter och Tyskar sida vid sida.

Gorch Fock upphöjdes av Adolf Hitler till nationalskald. Adolf hade planer på att

bygga ett monument ute på Stensholmen.

Johann Kinnau hittades uppe bland Väderöarna, midsommarveckan 1916.

I en av fickorna hittades denna dikt:

 

EN SISTA ÖNSKAN

 

Dör jag på det stolta hav,

 

unna Gorch Fock en sjömansgrav.

 

För mig ej till kyrkogården in,

 

sänk mig djupt i havet ner.

 

Segelmakare, sy in mig

 

Styrman, ett bibelord

 

Pojke, tag av dig mössan.....

 

Och låt sen en tanke följa mig överbord.

 

dikten översatt bl.av Stjernfelt

 

TILL :TYSKA SJÖMÄN BEGRAVDA I ASKUM