1900-talet del 3

 

Lanthandlarna

 

 

På Örn hade man Kooperativa och Kristenssons m.fl lantaffärer. Dessutom hade Thore Johansson startat upp en rörelse i källaren på föräldrarnas hus, nere på Håle Gatorna. I ett magasin hade man cykelverkstad. Det var hos Thore man handlade nödvändigheterna. Tore hade startat sin affärsverksamhet som godis-försäljare i gamla Folkets Hus. Han var inte myndig, pappa Algot stod som ansvarig.

 

Thore Johansson expanderade. Thores nya affär invigdes i slutet av april 1945 och var en av kustens största.Här kunde det mesta inköpas. I källare reciderade Arne Hugosson, som när posten var utdelad reparerade cyklar. Hos Thores kunde man köpa allt i från socker till spik eller kläder och cyklar.

 

Thore dog allför ung i början på 1950-talet. Rörelsen övertogs av brodern Rune. Denne drev affären till i början av 1960-talet.

 

Kooperativa föreningen invigde också 1945, en liten affär på Rörvik. Fantastiskt att kundunderlaget kunde livnära så många affärsidkare.

 

I början av januari var det till att räkna alla kassakvitton, kontanthandeln gav 3% kassarabatt.

Övriga inköp gjordes i Hunnebostrand eller I Lysekil. Även inte att förglömma alla postorderinköpen.

 

 

 

I min barndom var Arne Hugosson brevbärare. I ur och skur delades posten ut. Så småningom skaffade Arne sig en lättviktare. I en stor läderväska förvarades posten. Arne hade ärvt sysslan av sin far, Hugo Olsson. Hugo började på 1920-talet att med bil hämta dagens post i Munkedal. Han hade tillgång till en öppen bil. Handbroms och andra reglage satt på utsidan av karossen.

Enligt pappa hade denna bil varit med i första Världskriget och hade kulhål i sidan. Tror att denna bil även var Örns första taxi.

 

Själva poststationen låg på Örn, i Kristenssons fastighet. Det var här man fick lösa ut försändelser och paket. Här arbetade Ingrid Andersson, som bodde på Knutsvik.

 

 

 

Länsvägen

 

I början av 1930-talet byggdes vägen från Örn till Tullboden. Den gamla vägen var en byväg.

 

På bilden ses den gamla vägen genom Johannes Marzelius gård uppe på Sanneröd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägarna på Bua

 

Före Skandinaviska granits köp av de två torpen utgick byvägen från där Bua 1:17 ligger i dag mot Bua 1:10 och förbi Ferms gård. Sedan fortsatte vägen mot Rörvik. Någon väg till Sandbacken fanns ej, bara väg för åkerbruk.

 

I tidigt 50-tal bildades Buas första vägförening. Man bättrade på och förstärkte vägbanan.

Föreningen avsomnade. Sedan hände inget förrän in på 1980-talet. 2004 bildades Bua

Vägförening. Vi var då 17 fastigheter som anslöts. En stor upprustning vidtogs. Varje fastighet lånade ut 5.000:- projektet.Vägen mot Sandbacken blev farbar. Kommunen slamsugningsbilar kräver i dag 26 tons bärighet på vägen.

 

 

Telefonstationen

 

Telefonstationenen var inrymd hos Albert Jonsson på Örn. I mitten av 1940-talet övertogs växeln av Kurt och Gunhild Gustavsson. De innehade tjänsten fram till automatiseringen.

 

En av de första telefonisterna som anställdes av moster var Britt Hilmersson från Bohus-Malmön.

 

 

Kommunikation

 

Om man skulle till “Stan” tog man båten från Tullboden. Passagerarbåtarna Max och Grebbe- stad samt Norden, hemmahörande på Örn, Soten, Sotefjorden och Idun utgick från Gravarne.

Rederierna hade regelbundna turer. Dessa båtar tog både passagerare som gods. I takt med att bussförbindelserna utvecklades, avvecklades dessa båtar.

 

Under andra världskriget hade man Grebbestad i trafik mellan örn och Lysekil. s/s Grebbestad drevs med ångmaskin. M/s Max var “inkallad” och tjänstgjorde i marinen. Max hade råoljemaskin.

M/s Norden förliste utanför Stångehuvud. Båten drevs med tjärolja, som beckade i hop maskinen.

Norden blev totalvrak men alla ombord räddades av tulljakten. Skeppare ombord var Harry Persson från Håle Övergård. Harry Persson och Gustaf Gustafsson från Örn var redare.

Tilldelning av olja var minemal under andra världskriget. Råoljemotorerna kunde drivas med andra drivmedel än olja.

 

s/s Bohuslän och Albrecktsund trafikerade linjen Oslo – Göteborg. Dessa angjorde Malmön och t.o.m även Fågelviken i Åbyfjorden.

 

Fram till att färjeförbindelsen med Malmön var etablerad gick inte bussen längre än till Örn. På Örn fanns telefonväxeln, poststation och taxi.

 

Taxitrörelsen drevs fram till mitten av 1940-talet av Ture Månsson, som även hade lastbilsåkeri.

Allan Niklasson & svågern Sigurd övertog Taxitrörelsen sedan och drev den fram till slutet av 1940-talet. Elof Hansson blev den nya åkaren. Jerry Mattson på Bua övertog sedan rörelsen och drev taxi fram till mitten av 1960-talet.

 

 

 

 

 

 

 

TRAFIKBILAR PÅ ÖRN

 

Ture ägde en Chevrolet m/39, en bilmodell man minns. Taxibilen var 7-sitsig. Jag åkte till skolan med skolbil till småskolan samt de tre åren i Todderöd. På den tiden stuvades bilen full med barn, enbart de som gick i Todderöd var säkert åtta. Till dessa kom småskolebarnen. Det där med säkerhet i trafiken var inte så utvecklat på den tiden. Sista ägaren var Elof Hansson.

 

I Tullboden fanns också en Chevrolet av samma årsmodell. Den disponerades av Carl Wallin, förvaltare på Skandinaviska Granit AB.

 

Taxirörelsen övertogs efter Elof av pappas kusin Jerry Mattsson som drev Taxi fram till i början av 1960-talet.

Jerry hade taxirättigheter även på Malmön. De sista bilarna var en Volvodroska samt Opel kapitän.

 

 

Fyrarna på Bredvik

 

 

För att skydda sjöfarten mot krigshändelser anlades 1940 fyrarna Bredviks udde, övre och nedre. Fyrarna var i ens och visade västerut mot Kungshamn samt sydöst mot Malmön. Den övre visar vitt sken, den undre intermittent blänk med 1,5 sekunders intervall. På 1940-talet såldes Bredvik till Ludvika stad som anlade en barnkoloni. Under kriget var de nedsläckta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETATION OCH DJURLIV I FÖRÄNDRING

 

 

När jorden brukades, man hade kor och häst, var vegetationen annorlunda mot i dag. Då var utmarker och berg kala. Nu är det mesta igenväxt, inga djur som håller efter slyt.

I takt med förändringen trivs storvilt som älg och rådjur. Dessa djur fanns inte här föränn in på 1960-talet.

 

Dock var det två älgar i slutet av 1940-talet, som förirrat sig hit, den ena störtade utför berget nere vid Missionskyrkan. Nu kan man se både rådjur i flock och älgar.

 

I dag har man observerat vildsvin här. Hoppas att man får dessa under kontroll. Svågern berättade att han och grannen observerat två örnar som parade sig upp i luften. tala om 1000 meters klubben. (april 2009)