HEMSIDAN    TYSKA SJÖMÄN BEGRAVDA I ASKUM   RETUR TILL FÖRRA SIDAN  1900-TALET

 

S I D A N  Ä R U N D E R  U P P B Y G G N A D

 

JUTLANDSSLAGET 31 maj - 1 juni 1916

    

       31 maj 1916 på morgonen  löpte den tyska Hochsee Flotte ut mot Nordsjön under

       admiral Scheeres befäl. Strategin var att gå mot engelska sydkusten för att locka ut

       den Engelska flottan som låg förlagd vid Rosyte.

 

       Styrkan var uppdelad i en förtrupp under befäl av admiral Hipper samt huvudstyrkan

       under admiral Scheerer. Förtruppen låg åtta mil före.

      Om Hipper fick kontakt med fienden var ordern att locka denne i en fälla, där

      huvudstyrkan skulle en gång för alla knäcka Britternas dominans över haven.

 

      Emellertid hade engelsmännen fått tillgång till kodböcker samt genom radospaning

      fått reda på  de Tyska planerna. Home fleet löpte ut från sina baser i Scotland redan

      den 30 maj.

      Klockan var 14.30 den 31 maj, när kombatanterna siktade varann. Tre timmar efteråt

      öppnades eld av HMS Lion.

      Det Brittiska artilleriet var grövre men sköt med sämre precision än Tyskarna.

      Tyskarnas vapen- och kommunikationssystem var överlägset bättre. Deras optiska

      utrustning var av hög klass. De tyska båtarna var dessutom bättre konstruerade ur

       säkerhetssynpunkt.

 

       Vid 18-tiden utsattes HMS Indefatible av intensiv eld och gick till botten med  

       1.000 man i döda.

 

       När HMS Queen Mary exploderade följde 1.266 man med i döden.

 

       En tredjedel av den Brittiska styrkan var oskadliggjord.

       18.30 torpederades två av Britternas torpedbåtar. Huvudstyrkan hade nu fått

       stridskontakt. HMS Chester träffades, och strax därefter S.M.S Wiesbaden.

       Admiralen Scherer insåg  nu att man måste retriera. fartygskolonnen vände, men

       strax före hade HMS  Invincible sänkts med 1.000 döda.Tyskarna gick norrut och

       gjorde i skydd av regn, dimma, krutrök  en mycket lyckad vändningsmanöver.

       HMS Black Prince förirrade sig in i det tyska ledet, träffades dödligt och tog

       i  djupet med sig 750 döda.

      Fyra av de Brittiska skeppen hade nu tagit med sig 4.000 man i döden.

        Amiral Beatty blev nu fundersam, risken för tyska torpedanfall var överhängande.

       Skulle engelsmännen dra sig ur, efter en kort stund kom orden forsätt.

       Kvällen hade övergått till natt. Vid 02.30 tiden torsdagen den 1 juni fick S.M.S

      Wiesbaden en träff. Hon blev utsatt för en intensiv eld, och kantrade framåt

      morgonen. Dödligt sårad hade hon ändå med en torped sänkt ett brittiskt fartyg.

      Tyskarna drog sig mot danska kusten med engelsmännen hack i häl. Beatty var

      nästan nere vid Wilhelmshafen då han vände.

 

      Vem var segrare i denna drabbning? Därom tvistar de lärde. Tydligt är att Britterna

      fick en knäck. Tyskarna blev försiktigare. De drabbade samman med Britterna

      ytterligare några gånger efteråt.

 

      Tyskland satsade nu på ett oinskränkt U-båts krig.

 

   

 

TILL:

HEMSIDAN                       TYSKA SJÖMÄN BEGRAVDA I ASKUM                   RETUR TILL FÖRRA SIDAN

1900-TALET