RETUR 

RETUR 1900-talet

 

 

Mitt föräldrahem Rörvik Östergård 1:7

       

Lindhagen på Östra Rörvik, byggt omkring år 1900

 

 

                                                 Oskar Teodor                                            Davida

 

       Det var pappas morbror Oskar Teodor Mattsson som  byggde denna fastighet. De bodde här

       till 1913 då man förvärvade torpet Fridhem på Bua. Rörvik var då dellikvid i köpet. Skandinaviska 

       övertog fastigheten. Under bolagstiden lär det ha bott mellan 32 och 38 personer här, små och stora.

                                                                                                                                               Oskar och Davida hade många hyresgäster under sin ägotid. Oskars far

Olle Mattias bodde här på undantag. Olof-Mattias Andersson bodde i ett

av källarrummen. Dog samma dag som pappa föddes, den 5 augusti 1906.

Olle-Mattias hade varit Å-bo, dvs arrenderat Ögården på Östra Rörvik.

/ Vilka har bott i fastigheten under åren 1900 - /

       I samband med att min svåger Lennart renoverade på vinden, gjordes många fynd. Han hittade en liten låda

       med några glasplåtar. Är det inneboende stenhuggare ? mannen på vänstra kortet .är finklädd                       --------Stenhuggarna   var i regel   mycket modemedvetna.

 

 

         

      Ägare före oss var  stenhuggaren Adolf Karlsson. Efter hans hustru, Amanda dött i mars 1944 blev det på våren

      auktion på Rörvik. Mina föräldrar lade ett bud om 4.800:- kr.

 

 

Familjen omkring 1946

 

Efter moderniseringen 1955

 

    

 

 

 

Efter tillbyggnaden 2007

 

NÅGRA VYER FRÅN RÖRVIK

Rörviks lera  (Foto:Lismarie)

Rörviks brygga (Foto:Lismarie)

Utsikt från Lindhagen  (Foto:Lismarie)  

Utsikt mot Åbyfjorden (foto:Lennart omkr 1965)

Vy över Rörvik 1:4 (foto:Lennart omkr 1965)